نورآباد دلفان

نگین شمالغرب لرستان

شاهکاری ادبی تقدیم به همه لک زبانان
ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۱ تیر ۱۳۸٧  

 شروع هر وبلاگ معمولا انگیزه نویسنده رو نشون میده من وبلاگمو با شعر زیبایی از شاعر لک زبان شادروان نادر هرسینی همراه با ترجمه آن شروع می کنم که کار زیباش خیلی به دل خودم نشست.

این قطعه شعر را شادروان "نادر هرسینی" به صورت ملمع سروده است و ملاحظه می فرمائید که مصارع های اول هر بیت فارسی و مصراع های دوم به زبان لکی است.

 

١- از حجاب آمد برون آن ظلمت آئینه وار                               عینه واتی شعله هور بی له خاور دا دیار

٢- معاذالله کجا آن شعله شمس فلک                                ذره خورشید بی او شه نه چندان پایدار

٣- هاله وار از زلف چون عنبر بدور قرص ماه                        حلقه دادن روژ روشن بو کمند شام تار

۴- چشم شوخش با هزاران فتنه خیل سپاه                       صف و هم کیشا نظام تیپ پی عزم شکار

۵-  یک نظر بنمود و بربود از من بیچاره دل                            ایسه سرسام جنونِم ، لیوه ی بی اختیار

۶- " نادر" از دلدار کم گو بعد از این تسلیم باش                     چاره نِیری مَر ژِ مِردِن یا صبوری یا فرار


ترجمه:

١- از حجاب آمد برون آن طلعت آئینه وار، تو گوئی شعله ای از خورشید بود که از سوی خاور نمودار گردید.
٢- نی معاذالله، کجا آن شعله شمس فلک ، ذره خورشید بود آنهم نه چندان پایدار
٣- هاله وار از زلف چون عنبر بگرد قرص خورشیدروز روشن چون کمند شام تار حلقه زد.
۴- چشم شوخ او ببا هزاران فتنه خیل شپاهیان ، چون تیپ نظامی به منظور شکار ، صف آراسته است.
۵- با یک نظر از من بیچاره،دلربایی کرد و اکنون گرفتار جنون شده ام. دیوانه ای بیقرار و بدون اختیار هستم.
۶- " نادر" کمتر از دلدار سخن بگو و از این به بعد تسلیم شو. چاره ای جز این سه کار نداری "مرگ ؛ شکیبایی؛ فرار از  یار و دیار"

منبع : کتاب گلزار ادب لرستان ،اسفندیار غضنفری


کلمات کلیدی: