نورآباد دلفان

نگین شمالغرب لرستان

عرض تسلیت به خانواده عزیزان کوهدشتی
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ تیر ۱۳۸٧  

شعری از ترکه میر آزاد طرهانی ، تقدیم به خانواده عزیزان و  هم زبانان کشته شده
در فاجعه ی ریزش ساختمان سعادت آباد تهران


١- فِلَک وَ درگات یَه چوین روا بو                 هر لیلی لایق خزانه شا بو

2-مدام آواره دویر ژَ مأوا بو                       دایم در ساقی یا نَه گدا بو

3-قِلمزن خوشی نوینی وَ چَم                  چاره نویس فامت ژَ سر بکی رم

4- نمومی وای طور شکوفه نودم            غربت کِردیَه وَ غمخانه غم

5- بالا وای بَرزی فیض وای فضائی         شو وای پشیوی ، هم نارضائی

ترجمه:
1- فلکا!  این روا باشد؟ چگونه این کردار را از خود روا می داری؟ هر دلارام خوش سیمایی لایق پیشگاه بزرگان باشد.
2-و خواستار او همواره یا زیر نظر و یا دچار تنگ دستی است.
3- نویسنده رنگ آسایش و خوشبختی به چشم نبیند ، دانشمند آگاه  با رنگ زردی ترک یار و دیار کند.
4- نوباوه ای بدین شکل و شمایل ، در غربت خانه اش را ماتمکده کرده است.
5-تو با این قامت رعنا و زیبا و من با این پریشانی ، باز هم ناخشنودی؟

منبع : گلزار ادب لرستان


کلمات کلیدی: